BUKET ARICI

Öğr. Gör. BUKET ARICI

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : REKTÖRLÜK / REKTÖRLÜK

Email : barici@bingol.edu.tr

Dahili : 5015 (Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi )

Oda No :


Tokat Erbaa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erbaa'da tamamladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde lisans, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalında 'Tokat ve Ordu İllerindeki Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Deforme Kanat Virüsü (DWV) ve Tulumsu Yavru Çürüklüğü Virüsü (SBV) Varlığının Araştırılması' başlıklı tez ile de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2017 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik Bölümünde doktora eğitimine başlamış olup, halen devam etmektedir.

TOKAT VE ORDU
Đ
LLER
Đ
NDEK
Đ
BAL ARILARINDA
(
Apis mellifera L
.) DEFORME KANAT V
Đ
RÜSÜ (DWV) VE
TULUMSU YAVRU ÇÜRÜKLÜ
Ğ
Ü V
Đ
RÜSÜ (SBV)
VARLI
Ğ
ININ ARA

TIRILMAS
TOKAT VE ORDU
Đ
LLER
Đ
NDEK
Đ
BAL ARILARINDA
(
Apis mellifera L
.) DEFORME KANAT V
Đ
RÜSÜ (DWV) VE
TULUMSU YAVRU ÇÜRÜKLÜ
Ğ
Ü V
Đ
RÜSÜ (SBV)
VARLI
Ğ
ININ ARA

TIRILMAS
TOKAT VE ORDU
Đ
LLER
Đ
NDEK
Đ
BAL ARILARINDA
(
Apis mellifera L
.) DEFORME KANAT V
Đ
RÜSÜ (DWV) VE
TULUMSU YAVRU ÇÜRÜKLÜ
Ğ
Ü V
Đ
RÜSÜ (SBV)
VARLI
Ğ
ININ ARA

TIRILMA
ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/ENSTİTÜ DERECE
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Lisans
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Doktora

 

Öğretim Görevlisi 

İngilizce : 70