İNAN DURSUN

Öğr. Gör. İNAN DURSUN

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : REKTÖRLÜK / REKTÖRLÜK

Email : idursun@bingol.edu.tr

Dahili : 5014

Oda No : Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi


 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Tür

Öğrenim Dönemi

Üniversitesi

Öğrenim Alanı

Lisans

2003-2007

Çukurova Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Yüksek Lisans

2008-2011

Kafkas Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Bilim Dalı

Doktora

2013-(Devam Etmekte)

 

Kafkas Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Bilim Dalı

 

       ​1. Akdeniz F., Akyüz, E., Yucayurt G., Dursun İ., Burnaz, N.A., Güneş F., Gökçe G., Akgül S., Küçük M., “Phenolic                               compositions of leaves, barks and stems of common rhododendron and cherry laurel”, 6th aegean analytical chemistry                     days, OP 28 Denizli, Turkey 9-12 october (2008).

 1. Akdeniz F., Yucayurt G., Gökçe G., Dursun İ., Küçük M., Akyüz E., Güneş F., Akgül S., “A kinetic study on the antioxidant activities of supercritical extracts from rhododendron and Lourocerasus species’ leaves”, 6th aegean analytical chemistry days, PPI018, Denizli, Turkey 9-12 october (2008).

 

 1. Akdeniz F., Dursun İ., Tepebaş K.,  Şuekinci D.;“Determation and comparison of antioxidant activities of the extracts from dried fruits of laurocerasus offcinalis roem. Via different extraction” 10th ISOPS International symposium on Pharmacetical Sciences,  June 26-29, ,Ankara, Turkey (2012).

 

 1. Vural N. , Akdeniz F. , Dursun İ. , Tepebaş K. , “Antioxidant Activities of the Extracts from Anemone albana Stev by Different Extraction Techniques”,  6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 10-14 September, Trabzon, Turkey, (2013).

 

 1. İnan Dursun, Mehmet Nuri Atalar, Yeşim Aydın Dursun, Nevzat Çağlayan, “Bingöl’de Üretilen Arı Ekmeğinin (Perga) Toplam Fenolik Madde, Antioksidan Aktivite Tayini ve HPLC yöntemiyle Fenolik Bileşik Profilinin Belirlenmesi” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum).

 

 1. İbrahim Şahin, İnan Dursun ve Ece Altunbaş Şahin, “Bingöl Çiçek Balının Alüminyumun Korozyona Karşı Korunmasında Kullanılması” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum).

 

 1. İnan Dursun, Yeşim Aydın Dursun, Mehmet Nuri Atalar, Nevzat Çağlayan, “Bingöl Merkez ve İlçelerinde Üretilen Balların Toplam Fenolik Madde İçeriği, Antioksidan Aktivite Tayini ve Fenolik Bileşiklerinin HPLC Yöntemiyle Analizi” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum).

 

 1. Zeynep Ürüşan, Buket Arıcı, Fadime Yazdıç, İnan Dursun, Ebubekir İzol, Ramazan Gün, İsa Çiçek, “Bingöl İli ve İlçelerinde Üretilen Balların Uçucu Bileşenler ve Yağ Asitlerinin Gc-Ms İle Belirlenmesi” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum).

 

 1. Ebubekir İzol, İnan Dursun, Ramazan Gün, İsa Çiçek, Fadime Yazdıç, Zeynep Ürüşan, Buket Arıcı, “Bingöl İli ve İlçelerinde Üretilen Balların Bazı Metal Konsantrasyonlarının ICP-MS İle Belirlenmesi” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum)
 1. Akdeniz F., Dursun, İ., Tepebaş K., Özbay H., Kekeç L., Yıldız S., “Kurutulmuş Diospyros lotus L. Meyvelerinden Farklı Tekniklerle Elde Edilen Ekstraktların Toplam Fenolik Madde ve Antioksidan Aktiviteleri Açısından Karşılaştırılması” XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, (2010).
 1. Dursun İ.,  Akdeniz F.,  Burnaz N.A., Küçük M., “Farklı Çözücü Yüzdelerinde Hazırlanan Butomus umbellatus ve Sparganium emersum Bitki Ekstraktlarının RP-LC-UV-DAD ile Fenolik Bileşiklerinin Belirlenmesi” XXV. Uluslararası katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Biyokimya poster sunumu, Erzurum, (2011)

 

 1. Pınar F., Çavlan L., Arı L., Samancı Ö., Dursun İ., Tepebaş K.,  Vural N., Biçil M., Akdeniz F.,  “Tırşik otundan (arum dioskoridis sm) elde edilen ekstrakların fenolik madde içeriğinin ve antioksidan aktivitelerinin tayini” XI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi Hatay, (2012)

 

 1. Tepebaş K., Akdeniz F., Dursun İ., “Lathyrus rotundifolıus willd.  Bitkisinden elde edilen ekstraktların toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite değerlerinin tayiniXI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi Hatay, (2012)