Analiz Ücretleri

 

MERKEZİ LABORATUVAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2022 YILI HİZMET BEDELİ LİSTESİ

 

GC-FID/MS ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Kantitatif Analiz

Adet

160

Kalitatif Analiz

Adet

130

Numune Hazırlama

Adet

50

Kütüphane Tarama

Adet

50

Spektrum İnceleme/Değerlendirme

Adet

40

Headspace-Kalitatif

Adet

130

Headspace-Kantitatif

Adet

160

Yağ Asidi Bileşenleri Analizi

Adet

160

Uçucu Yağ Analizi

Adet

160

Naftalin Analizi

Adet

160

Alkol Analizi

Adet

160

Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (Spme)-Kalitatif

Adet

240

Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (Spme)-Kantitatif

Adet

290

Metot Geliştirme

Adet

2000

Metot Validasyonu

Adet

2000

 

HPLC ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Kalitatif Analiz

Adet

130

Kalitatif Analiz İlave Bileşen Başına

Adet

40

Kantitatif Analiz

Adet

160

Kantitatif Analiz İlave Bileşen Başına

Adet

50

Numune Hazırlama

Adet

70

Metot Geliştirme

Adet

2000

Metot Validasyonu

Adet

2000

 

LC-MS ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Kantitatif Analiz

Adet

240

Kantitatif Analiz İlave Bileşen Başına

Adet

70

Kalitatif Analiz

Adet

210

Kalitatif Analiz İlave Bileşen Başına

Adet

50

Numune Hazırlama

Adet

80

Kütüphane Tarama

Adet

80

91 adet’e Kadar Fenolik Bileşikler Analizi*

Adet

750

18 adet’e Kadar Aminoasit Analizi*

Adet

500

10 adet’e kadar Organik Asit Analizi*

Adet

400

Metot Geliştirme

Adet

2000

Metot Validasyonu

Adet

2000

*Standart listesi için irtibata geçiniz.

ELEMENTAL ANALİZ İZOTOP ORANI KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Balda Protein ve Bal δ13C Değerlerinden Hesaplanan C4 Şekerleri Oranı

Adet

300

Balda Protein ( δ13C Protein) ve Bal (δ13C Bal)

 δ13C Değerleri Arasındaki Fark

Adet

300

Bal δ13C Değeri ( δ13C Bal)

Adet

300

·       Balda Protein ve Bal δ13C Değerlerinden Hesaplanan C4 Şekerleri Oranı  

·       Balda Protein ( δ13C Protein) ve Bal (δ13C Bal)

 δ13C Değerleri Arasındaki Fark

·       Bal δ13C Değeri ( δ13C Bal)

 

Adet

350

 

ICP-MS ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Örnek Hazırlama (Mikrodalga İle)

Adet

50

Analiz Kodu

 

 

 

ICP-MS-0

1 Element

Adet

150

ICP-MS-1

2-5 Element

Adet

160

ICP-MS-2

6-10 Element

Adet

180

ICP-MS-3

11-20 Element

Adet

200

ICP-MS-4

21-30 Element

Adet

220

ICP-MS-5

30-40 Element

Adet

240

ICP-MS-6

Nadir Toprak Elementleri

(Tüm REEs grup elementleri)

Adet

260

ICP-MS-7

Kıymetli Metaller (Au, Ag, Pt, Rh)

Adet

200

ICP-MS-8

Hg

Adet

200

Analizi Yapılabilen Elementler: Li, Be, Na, Mg, Al, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Rb, Sr, Ag, Cd, In, Cs, Ba, Hg, Tl, Pb, Bi, U, B, Ge, Mo, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr, Hf, Ir, Pd, Rh, Ru, Sb, Sn, Te

Nadir Toprak Elementleri: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y,Yb

 

ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTRUM ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Örnek Hazırlama (Mikrodalga İle)

Adet

50

Alevli Analiz

Adet

25

Grafit Fırın İle Analiz

Adet

35

Hidrür Sistemi İle Analiz

Adet

40

Analizi Yapılabilen Elementler: B, Na, Mg, Al, K, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Ru, Pd, Cd, Pt, Hg, Pb

 

SEM-EDX ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

 Au/Pd veya C Kaplama*

Set

150

Kritik Nokta Kurutucu**

Set

100

SEM

Saat

210

SEM-EDX

Saat

240

SEM-Mapping

Saat

280

* Bir set işlemde 6 numuneye kadar kaplama yapılabilir.

** Bir set işlemde 4 numuneye kadar kurutma yapılabilir.

RAMAN SPEKTROSKOPİSİ ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Raman Spektrum Tarama

Adet

120

Haritalama

Saat

160

Derinlik Profili

Saat

160

 

X-IŞINI KIRINIMI ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Standart X-Işını Kırınım Deseni

Adet

80

İnce Film X-Işını Kırınım Deseni

Adet

100

Kalitatif Böbrek Taşı Analizi

Adet

120

Kil Tipi Analizi

Adet

500

 

AFM ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Contact ve Noncontact Mod*

Saat

200

* Bir numuneden en fazla iki görüntü alınabilir.

 

İNCE FİLM KAPLAMA CİHAZI

HİZMETİN ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Buharlaştırma Yöntemi İle Kaplama

Saat

50

Sputter Yöntemi İle Kaplama (Ni, Ti, Al, Co, Cr, Mo, Pd)

Adet

80

Sputter Yöntemi İle Kaplama (Şahsa Ait Target İle)

Adet

50

 

AKIM-VOLTAJ (I-V) KARAKTERİZASYONU ANALİZLERİ

HİZMETİN ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Karanlıkta Ölçüm

Saat

50

Solar Simülatör İle Işık Altında Ölçüm

Saat

60

 

KRİYOSTAT SICAKLIK ÖLÇÜMLERİ

HİZMETİN ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

I-V Sıcaklık Ölçümleri

Saat

40

 

TÜP FIRIN HİZMET BEDELLERİ

HİZMETİN ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

İnert Gaz Ortamında

Saat

80

Hava Ortamında

Saat

50

 

UV ANALİZLERİ

HİZMETİN ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

UV Standart Analiz

Adet

20

 

UV-VIS-NIR ANALİZLERİ

HİZMETİN ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

UV-VIS-NIR Spektrum Analiz

Adet

30

 

FLORESANS SPEKTROFOTOMETRİ ANALİZLERİ

HİZMETİN ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Ölçüm

Adet

30

Ölçüm

Mikroplaka

500

 

ÇOKLU PLAKA OKUYUCU ANALİZLERİ

HİZMETİN ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Spektrum Alma

Plaka

50

Elisa Plaka Yıkayıcı

Plaka

30

 

FT-IR ANALİZLERİ

HİZMETİN ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

ATR İle Spektrum

Adet

30

Pellet İle Spektrum

Adet

50

 

STA ANALİZLERİ

HİZMETİN ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

STA Analizi (0-1)

Saat

120

STA Analizi (1-3)

Saat

150

STA Analizi (3-7)

Saat

180

 

DSC ANALİZLERİ

HİZMETİN ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

DSC Analizi (0-1)

Saat

100

DSC Analizi (1-3)

Saat

120

DSC Analizi (3-7)

Saat

140

 

AZOT – PROTEİN CİHAZI ANALİZLERİ

HİZMETİN ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Numune Hazırlama

Adet

40

Azot-Protein Tayini

Adet

120

 

YARI OTOMATİK SOLVENT EKSTRAKTÖRÜ ANALİZLERİ

HİZMETİN ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

% Yağ Tayini

Adet

80

 

KÜL FIRINI ANALİZLERİ

HİZMETİN ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

% Kül Tayini

Adet

120

 

KATI YAKIT (KÖMÜR) ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Numune Hazırlama

Adet

50

Toplam Nem

Adet

100

Toplam Kükürt (S)

Adet

140

Kalori

Adet

180

Elementer Karbon (C)

Adet

140

Kül Tayini

Adet

110

Uçucu Madde Miktarı

Adet

130

Nem + Kül + Kalori + Uçucu Madde +

Elementer Karbon + Toplam Kükürt

Adet

640

 

MOTORİN ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Su Miktarı

Adet

110

Yoğunluk

Adet

100

Parlama Noktası

Adet

100

Kinematik Viskozite

Adet

100

Su Miktarı + Yoğunluk + Parlama Noktası +

Kinematik Viskozite

Adet

350

 

BENZİN ANALİZLERİ

HİZMETİN ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Yoğunluk

Adet

100

 

ERİME NOKTASI TAYİN CİHAZI ANALİZLERİ

HİZMETİN ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Erime Noktası Tayini

Adet

30

 

SU ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Demir Analizi

Adet

50

Bakır Analizi

Adet

50

Çinko Analizi

Adet

50

Potasyum Analizi

Adet

50

Kurşun Analizi

Adet

50

Nitrat Analizi

Adet

50

Amonyum Analizi

Adet

50

Sülfat Analizi

Adet

50

pH Tayini

Adet

40

İletkenlik Tayini

Adet

50

Demir, Bakır, Çinko, Potasyum, Kurşun, Nitrat, Amonyum, Sülfat, pH Ve İletkenlik Analizleri

Adet

350

 

BAL ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Petek Baldan Numune Hazırlama

Adet

40

C13/C4 Şekeri Analizi

Adet

350

Sakkaroz Analizi

Adet

130

Fruktoz Analizi

Adet

130

Glukoz Analizi

Adet

130

Maltoz Analizi

Adet

130

Ticari Glukoz

Adet

70

Naftalin Analizi

Adet

160

HMF

Adet

130

Diastaz

Adet

80

Prolin

Adet

100

Suda Çözünmeyen Katı Madde Miktarı

Adet

80

Nem

Adet

30

İletkenlik

Adet

50

Serbest Asitlik

Adet

80

Kül Tayini

Adet

120

pH

Adet

40

Paket 1 (HMF+ Nem+ Ticari Glukoz)

Adet

200

Paket 2 (HMF+ Nem+ Ticari Glukoz+ Diastaz)

Adet

260

Paket 3(HMF+ Nem+ Ticari Glukoz+ Diastaz+ C13/C4)

Adet

580

Paket 4 (HMF+ Nem+ Ticari Glukoz+ Diastaz+ C13/C4+ Prolin)

Adet

680

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği Paketi (Nem, Sakkaroz, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz, Maltoz, Suda Çözünmeyen Madde, Serbest Asitlik, İletkenlik, Diastaz, HMF, C13 Değerler Farkı, C13 Değerinden C4 Hesabı, Prolin, Naftalin)

Adet

1100

 

CİHAZ KULLANIM HİZMET BEDELLERİ

CİHAZ ADI

Birim

Hizmet Bedeli  ₺

Azot Altında Uçurma

1-10 Adet

70

PCR*

Kullanım

50

RT-PCR*

Kullanım

70

DNA/RNA İzolasyonu

Kullanım

40

Pyrosekans DNA Dizileme

Kullanım

80

Çalkalayıcı Çeşitleri

0-3 Saat

20

Ultrasonik Banyo

0-3 Saat

20

Plate Soğutucu

Kullanım

20

Elektroforez

Saat

40

Çekerocak

0-3 Saat

20

Sıvı Azot Saklama Tankı

Gün

10

Vakumlu Etüv

Saat

20

Karbondioksitli İnkübatör

Saat

40

Biyogüvenlik Kabini

Saat

20

Doku Parçalayıcı

Numune

10

Öğütücü

Saat

40

Manyetik Karıştırıcı

0-3 Saat

20

Isıtıcılı Tabla

0-3 Saat

20

Blender

Saat

40

Isıtıcılı Manto

0-3 Saat

20

Koloni Sayım Cihazı

0-3 Saat

20

Elek Seti

0-3 Saat

20

Liyofilizatör

Gün

80

Santrifüj Çeşitleri

0-2 Saat

30

Ultra Yüksek Hızlı Santrifüj

Saat

80

-80

-20

+4

SOĞUTUCULAR

0-250 cm3

Ay

20

250-500 cm3

30

500-1000 cm3

40

1000 cm3 üstü

 

 

50

Hassas Terazi

Saat

5

pH Metre

Saat

20

Otoklav

Kullanım

30

Etüv

Saat

5

Homojenizatör

Saat

20

Çalkalamalı Su Banyosu

Su Banyosu

0-3 Saat

20

Vorteks

Saat

10

Saf Su

Litre

5

Ultra Saf Su

Litre

7

Stereo ve Trinoküler Mikroskop

Saat

20

Evaporatör

0-3 Saat

30

Kül Fırını

0-3 Saat

40

* Kit, primer/prob, kimyasal dâhil değildir.

NOT:

1) Fiyatlara %18 KDV dâhil değildir.

2) Talep edilen tüm analizler için önceden Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile irtibata geçiniz.

3) Diğer yöntem geliştirme ve numune hazırlama bedelleri için Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile görüşülmelidir.

4) Projelerin/çalışmaların sürdürülmesinde veya zamanında tamamlanmasında aksaklık oluşturabilen, temininde güçlük/zaman çekilen ve Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de ihtiyacı olan önemli malzemelerin analizi talep eden tarafından karşılanması durumunda bu malzemelerin ücreti analiz ücretinden düşürülür.

5) Bingöl Üniversitesi personel ve öğrencilerine, Bingöl Üniversitesi Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Sanayi Ticaret Anonim Şirketine, Bingöl Üniversitesinde yürütülen tüm projelere ve protokol yapılan kurum/kuruluşlara %30 indirim uygulanır.