Başvuru Formları

ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ CİHAZI analiz formu için tıklayınız...

ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU (AFM) analiz formu için tıklayınız...

ÇOK FONKSİYONLU (ELISA) PLAKA OKUYUCU analiz formu için tıklayınız...

DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC) analiz formu için tıklayınız...

ELEMENTAL ANALİZ İZOTOP ORANI KÜTLE SPEKTROMETRESİ ( EA-IRMS) analiz formu için tıklayınız...

ENDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA- KÜTLE SPEKTROMETRİSİ (ICP-MS) analiz formu için tıklayınız...

FLORESANS SPEKTROFOTOMETRE analiz formu için tıklayınız...

GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS ) analiz formu için tıklayınız...

GERÇEK ZAMANLI POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU( REAL-TİME PCR) analiz formu için tıklayınız...

HIZLI AZOT TAYİN CİHAZI analiz formu için tıklayınız...

İNCE FİLM KAPLAMA CİHAZI (SPUTTERİNG &EVAPORATION) analiz formu için tıklayınız...

KALORİMETRE CİHAZI analiz formu için tıklayınız...

KARBON- KÜKÜRT TAYİN CİHAZI analiz formu için tıklayınız...

KARL FİSCHER TİTRASYON CİHAZI analiz formu için tıklayınız...

KİNEMATİK VİZKOZİTE CİHAZI analiz formu için tıklayınız...

MORÖTESİ GÖRÜNÜR IŞIK SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI (UV-VIS NIR) analiz formu için tıklayınız...

OTOMATİK SAFLAŞTIRMA (DNA/RNA) CİHAZI analiz formu için tıklayınız...

PARLAMA NOKTASI TAYİN CİHAZI analiz formu için tıklayınız...

PYROSEKANS CİHAZI analiz formu için tıklayınız...

RAMAN SPEKTROSKOPİ CİHAZI analiz formu için tıklayınız...

SIVI KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-MS ORBITRAP) analiz formu için tıklayınız...

SİMÜLTANE TERMAL ANALİZÖR CİHAZI (STA) analiz formu için tıklayınız...

SPEKTRUM 100 FT-IR SPEKTROFOTOMETRE analiz formu için tıklayınız...

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) analiz formu için tıklayınız...

TERMAL DÖNGÜ CİHAZI (PCR) analiz formu için tıklayınız...

UV- SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI analiz formu için tıklayınız...

X-IŞINI DİFRAKSİYONU CİHAZI (XRD) analiz formu için tıklayınız...

YAKIT YOĞUNLUK ÖLÇER TAYİNİ CİHAZI analiz formu için tıklayınız...

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİ (HPLC) analiz formu için tıklayınız...

BAL analiz formu için tıklayınız...

MERKEZ DIŞI CİHAZ KULLANIM talep formu için tıklayınız...