Bildiriler

  1. İnan Dursun, Mehmet Nuri Atalar, Yeşim Aydın Dursun, Nevzat Çağlayan, “Bingöl’de Üretilen Arı Ekmeğinin (Perga) Toplam Fenolik Madde, Antioksidan Aktivite Tayini ve HPLC yöntemiyle Fenolik Bileşik Profilinin Belirlenmesi” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum)
  2. Mustafa Abdullah Yılmaz, Ebubekir Izol, Abbas Tarhan, Enes Arıca, İsmail Yener, “Comprehensive phenolic profiling of honey samples from Bingol Province by LC-MS/MS” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum)  
  3. İbrahim Şahin, Dursun İnan ve Ece Altunbaş Şahin, “Bingöl Çiçek Balının Alüminyumun Korozyona Karşı Korunmasında Kullanılması” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum)   
  4. İnan Dursun, Yeşim Aydın Dursun, Mehmet Nuri Atalar, Nevzat Çağlayan, “Bingöl Merkez ve İlçelerinde Üretilen Balların Toplam Fenolik Madde İçeriği, Antioksidan Aktivite Tayini ve Fenolik Bileşiklerinin HPLC Yöntemiyle Analizi” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum)   
  5. Zeynep Ürüşan, Buket Arıcı, Fadime Yazdıç, İnan Dursun, Ebubekir İzol, Ramazan Gün, İsa Çiçek, “Bingöl İli ve İlçelerinde Üretilen Balların Uçucu Bileşenler ve Yağ Asitlerinin Gc-Ms İle Belirlenmesi” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum)   
  6. Ramazan Meral, Yasin Demir, Azize Doğan Demir, Zeynep Dumanoğlu, Hasan Er, Zeynep Ürüşan, Ali Sinan, “Kovan Yapı Malzemesi Olarak Farklı Tarımsal Atıkların Kullanımı” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum)   
  7. Ebubekir İzol, İnan Dursun, Ramazan Gün, İsa Çiçek, Fadime Yazdıç, Zeynep Ürüşan, Buket Arıcı, “Bingöl İli ve İlçelerinde Üretilen Balların Bazı Metal Konsantrasyonlarının ICP-MS İle Belirlenmesi” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum)   
  8. Zeynep Ürüşan, Rıdvan Polat, Nevzat Esim, Ahmet Çaf, Ali Sinan, Mihriban Ahıskalı, “Çotla (Genç/Bingöl) Bölgesi Arı Florası Çeşitliliği Üzerine Değerlendirmeler” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum)   
  9. Deniz Canlı, Zeynep Ürüşan, '' The Pollen Atlas of Some Important Plant Taxa of Hazarşah (Solhan/Bingöl) Turkey. 7.th. International Conference on Mathematics, Engineering, Natural&Medical Sciences June 14-16,2019 Rome-Italy (Sözlü Sunum)