Projeler

  • Proje Adı: Pikom projelerinde kullanılacak merkezi laboratuvar cihazlarının bakım, onarım ve eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesi Kurum: Bingöl Üniversitesi Bütçe: 693816 TL Baş. ve Bit. Tarihi: 05.07.2019-05.07.2022 Proje Türü: BÜ-THBKP-ARI Proje No: PİKOM-ARI.2019.004 Yürütücü: Doç. Dr. Ferdi Akman, Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Ece Altunbaş Şahin, Öğr. Gör. Dr. Fadime Yazgıç, Öğr. Gör. Buket Arıcı, Öğr. Gör. İnan Dursun, Öğr. Gör. Ebubekir İzol, Öğr. Gör. Zeynep Ürüşan,  Arş. Gör. Ramazan Gün, Danışman: Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan