Misyon, Vizyon ve Kalite Politikamız

MİSYONUMUZ

Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama  ve Araştırma Merkezi bilimin ışığında, yüksek teknolojiden yararlanarak ulusal ve uluslararası bilim insanlarına bilimsel araştırmalarında, üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların ihtiyacı olan testleri, ölçümleri ve analizleri gerçekleştirebilen misyona sahiptir.

Bu hedefler doğrultusunda Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama  ve Araştırma Merkezi:

 • Bingöl Üniversitesi’nde temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki AR-GE faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde birleştirmek; 
 • Üniversitemizin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmek ve üniversitedeki bilimsel faaliyetlerinin kalitesini artırmak;
 • Sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak;
 • Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak;
 • Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek günün koşullarına uygun çalışma ortamları sağlamak;
 • Bölgemizde faaliyet gösteren laboratuvar ihtiyacı olan tüm kamu kurumları ve üniversitelerin laboratuvar ihtiyaçlarını karşılamak
 • Tarım ve havza bazlı kalkınma alanında yapılan bilimsel çalışmaların ölçümleri, testleri ve analizlerini gerçekleştirmek;

 misyonlarını amaç edinmiştir.

VİZYONUMUZ

Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜMLAB) yerelde Bingöl, genelde ise ülkemizdeki kamu kuruluşlarının ve özel sektörün Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Ürün Geliştirme (Ür-Ge) çalışmalarında ihtiyaç duyacağı ölçümler, testler ve analizlerin ihtiyaçlarına cevap verebilen ve çok disiplinli bilimsel çalışmaların yapıldığı bir merkezi laboratuvar olmayı kendine hedef edinmiştir. Bu bağlamda BÜMLAB;

 • Üniversitemiz bünyesinde çeşitli bilim dallarında çalışan araştırmacıların, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin; çalışmalarına yön vermek, gerekli analizleri  ve testleri yapma imkân ve olanaklarını sağlamak suretiyle, huzurlu ve yeterli teknik donanım imkânları ile konforlu bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Bilim ve teknolojinin gelişmesi için gerekli ileri düzeyde araştırmalara olanak tanıyan sürdürülebilir altyapılar kurarak üniversitelerin, kamu kurumlarının ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeyi,
 • Çalışma coşkusu yaratarak bilimsel bilgi üretmek ve teknolojiye dönüşüm olanaklarını geliştirmeyi,
 • Bilimsel ve teknolojik araştırmalarda kaliteyi sürekli artırarak, BÜMLAB’ın bilinirliğini ulusal ve uluslararası arenada artırmayı,
 • Bulunduğu bölgenin tarım ve havza bazlı kalkınmasında gerekli tüm bilimsel ölçümlerin, testlerin ve analizlerin gerçekleşmesi için laboratuvar imkanlarını genişletmeyi,

kendine hedef edinmiştir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite politikamız, üniversitemizin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda eğitim ve araştırma faaliyetlerinin toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir. Bu doğrultuda kalite politikamız, yasal şartlara ve uluslararası standartlara uygun olarak Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezimiz;

 • Yapılan analizlerde kullanılan, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş metotları kullanmayı ve yeni metotlar geliştirerek bunların sürekliliğini,
 • Sürekli genişleyen laboratuvar personelimiz ile yeni bilgilerin verimli ve etkin kullanımını,
 • Doğru, güvenilir ve zamanında sonuçların elde edilmesini,
 • Bilgilerin gizliliği, tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerine her zaman sadık kalmayı,
 • Hizmet talep eden üniversite çalışanlarının, kamu görevlilerinin ve özel sektörün ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını,
 • Tüm laboratuvar elemanlarının çalışmalarını kalite politikamız değerlerine uygun olarak yürütmesini,
 • Gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemek ve bilimsel faaliyetlerin kalitesinin artmasını desteklemeyi,
 • Laboratuvar çalışanlarının İş Sağlığına ve Güvenliğine önem vermeyi ve çevreye duyarlı olmasını,
 • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi gören öğrencilerin bitirme tezi, tez ve tez dışı araştırmalarını verimli düzeyde gerçekleştirmesini,
 • Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Ürün-Geliştirme (Ür-Ge) çalışmalarının sayısını artırmak için özellikle üniversitemiz çalışanlarına imkânlarımızı sunmayı,
 • Laboratuvarımızın akredite olması için fiziki şartların düzenlenmesini ve gerekli başvuruların yapılmasını,
 • Modern ve kalibrasyonları sürekli takip edilen cihazlar ile çalışmayı,
 • Laboratuvar çalışma ekibinin kalite yönetim sistemi dokümanlarına hakim olmasını ve bunları uygulamasını,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı ve örnek bir üniversite ve birim olmayı,

 

Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmektedir.