Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS)

AAnalyst 800 Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS) Teknik Özellikleri

 • Perkin Elmer'den AAnalyst 800 spektrometresi kompakt, yüksek alev atomizasyonu için bir brülör sistemi ve elektrotermal atomizasyon için bir grafit fırınından oluşan iki atomizasyon ünitesine sahiptir.
 • Grafit fırını, Stabilize Sıcaklık Platformu Fırını teknolojisine sahiptir. (Stabilized Temperature Platform Furnace, STPF)
 • Spektrometre, tam otomatik olarak tek eleman analizlerine uygulanır.
 • Alev atomizasyonu için Deuterium background correction kullanılır.
 • Elektrotermal Atomizasyon için, Zeeman-effect background correction kullanılır.
 • Grafit fırını ünitesi için yüksek kapasiteli fırın autosampler’a sahiptir.
 • Yazılım: Sistem AA WinLab yazılımı kullanılarak ilişkili bilgisayardan çalıştırılır.
 • Güç Gereksinimi: 50 Hz veya 60 Hz. Topraklamalı sistem
 • Gerekli ortam: +15 °C and +35 °C 20% and 80% nisbi neme sahip ortam
 • Gaz Gereksinimi: Yanıcı gazlar; Acetylene; 99.996% saflıkta, atomic absorption grade in acetone, Hava; partikül ve su içermeyen, ve oxygen oranı <20%. Nitrous oxide; 99.996% saflıkta. AAS ocağı için; Argon, Nitrojen gazları.
 • Optik sistem: Çift ışın yolludur. Işın yolunun ön kısmı boydan boya yansıtıcı optik bileşenler ile kaplanmış olup, ayna kısmının yüzeyi slika ile kaplanmış olup dayanıklılık sağlar. Lambalar ile ışınım, hareket edebilen aynalar vasıtasıyla ışık yoluna yansıtılır.
 • Spektrometre; optik sistem ve atomizer kompartmanından meydana gelmektedir.
 • Monokromatör: Littrow-yapılandırmalı olup iki dalga boyunda parlatılmış ızgarayı yansıtan geniş bir alana sahiptir; UV spektral aralıktaki işlem için 236 nm ve görünür spektral aralıktaki işlem için 597 nm.

Dedektör: Segmented katı hal dedektörü CMOS şarj amplifikatörlü parçalı ayrık katı hal dedektörü

Labmalar: Tek elementli hollow katot lambaları (HCLs) kullnaıltadır. Lamba ünitesi bir defada en fazla 8 lamba alma kapasitesine sahiptir.

Atomizerler: Çakmak (Premiks burner), Pnömatik nebulizer ve değiştirilebilir yanıcı başlık ile hava/asetilen ve azot oksit/asetilen alevleri arasında otomatik geçiş yapar.


Analiz İstek Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız...