Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

Perkin Elmer Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) 4000 Teknik Özellikleri

 • Sıcaklık aralığı: -170 ºC ile 550 ºC
 • Sıcaklık doğruluğu: ± 0.1 ºC
 • Sıcaklık çözünürlüğü: ± 0.01 ºC
 • Isıtma hızı: 0.01 ºC ile 500 ºC/dak.
 • Kalorimetre doğruluğu: < ± % 1
 • Kalorimetre çözünürlüğü: < ± % 0.1
 • Kalorimetre duyarlılığı: 0.2 m W
 • Örnek alım ağırlığı: Katı miktarı minimum 10 mg. dır.
 • Uygulamalar: Cam geçiş sıcaklığı Erime, kristallenme sıcaklıkları ve entalpi tayinleri
 • Elde Edilebilecek Veriler;
 • Entalpi Değerleri
 • Erime Sıcaklığı Tayini (Tm)
 • Kristallenme Sıcaklıkları Tayini
 • Camsı Geçiş Sıcaklığı (Tg) Tayini
 • Isı sığası (Cp) Tayini
 • Kristalleşme enerjisinin hesaplanması

Analiz İstek Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız...