Diğer Cihazlarımız

Azot Altında Uçurma

Buz Makinesi

Çalkalayıcı

Çalkalayıcı İnkübatör

Doku Parçalayıcı

Erime Noktası Tayin Cihazı

Etüv

Hassas Terazi

Hidrolik Pres

Karıştırıcı

Katı pH metre

Kritik Nokta Kurutucusu

Kül Fırını

Liyofilizatör

Manyetik Karıştırıcılı Isıtıcı

Mikrodalga

Mikro Plaka Yıkayıcı

Mikro Santrifüj

Nem Tayin Cihazı

Otoklav

Otomatik Titrasyon Cihazı

Öğütücü

Plate Soğutucu

Saf Su Cihazı

Santrifüj

Santrifüj

Stereo Mikroskop

Su Banyosu

Tavlama Fırını

Ultra Yüksek Hızlı Soğutmalı Zemin Santrifüj

Vakumlu Etüv

Vortex

Yarı Otomatik Solvent Ekstraktörü

Biyogüvenlik Kabini

Çeker Ocak

Derin Dondurucu (-80°C)