Elemental Analiz İzotop Oranı Kütle Spektrometresi ( EA-IRMS)

Elemental Analiz İzotop Oranı Kütle Spektrometresi ( EA-IRMS)

Flash 2000 Cihazı Teknik Özellikleri

  • Kullanılan gazlar: He (999% saflık), CO2 (99.995% saflık), O2
  • Güç gereksinimi: 230 V, 50/60 Hz, 1400 VA
  • Ebatlar ve ağırlık: 590 x 580 x 500 mm, 67 kg
  • Yazılım: Eager 300
  • Eş zamanlı CHNS tayini
  • 5-10ppm eser miktardaki kükürt tayinleri için alev fotometrik detektör (FPD) sisteme eklenebilme
  • Katı ve sıvı örnek analizinde yüksek numune verimi
  • Yüksek derecede doğruluk; seyreltme ve bölme olmadan numunelerin elementel gazlara tam dönüşümü ile sağlanır.
    Analiz İstek Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız...