Gaz Kromatografi- Kütle Spektrometresi ( GC-MS)

Gaz Kromatografi- Kütle Spektrometresi ( GC-MS) 7890A GC, 5975C MS Teknik Özellikleri

Kütle Spektrometresi (MS)

Standart mod: EI (Elektron iyon)

EI İyon Kaynağı: Kaplanmamış inert iyon kaynağı

Kütle Filtresi: Monolitik hiperbolik kuadrupol

Minimum Kütle: 1,6 u

Maksimum Kütle: 1050 u

Dedektör: Triple-axis dedektör

Gaz Kromatografi (GS)

Autosampler: CTC- PAL

Fırın Sıcaklığı: +4-450 oC

Fırın ramps/plateaus: 20/21

Dedektörler: FID ve ECD


Analiz İstek Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız...