Otomatik Saflaştırma (DNA-RNA) Cihazı

 

QIAcube Otomatik Saflaştırma (DNA-RNA) Sistemi Teknik Özellikleri

 

1. Sistemin Dış Özellikleri

2. Sistemin İç Özellikleri

1.1. Dokunmatik ekran

2.1. Isıtıcılı orbital çalkalayıcı

1.2. Buton takımları

2.3. Santrifüj

1.3. Kapak

2.4. Rotor adaptörü

1.4. USB port

2.5. Ayraç şişesi askısı

1.5. Güç anahtarı

2.6. Uç askıları

1.6. Atık çekmecesi

2.7. Mikrosantrifüj tüp slotları

1.7.Güç kablosu soketi

2.8.Uç atık slotları

1.8. Soğutucu hava girişi

2.9. Qiasheredder kolon atık slotları

 

2.10. Robotik kol

 

2.11. Robotik kavrayıcı

 

2.12. Pipetleme sistemi

Teknik Özellikler

 1. Spin kolon protokolü ile izolasyon yapılan tüm kit protokolleri ile tam otomatik olarak çalışabilen,
 2. PZR pürifikasyonu, viral DNA, RNA izolasyonu, jel ekstraksiyonu, total glikoprotein izolasyonu, dışkıdan izolasyon, bitkiden DNA, RNA izolasyonu, PAXgene RNA izolasyonu yapabilen,
 3. Spin kolon kitleri kullanılarak, nükleik asit veya rekombinant protein pürifikasyonu için robotik sisteme sahip,
 4. Genomik DNA, total RNA, viral nükleik asit, plazmit DNA, protein pürifikasyonu, DNA ve RNA Clean Up işlemlerini yapabilen,
 5. Yapılan uygulamalarda, başlangıç materyali olarak kan, bakteri, plazma, serum, vücut sıvısı, yüzey veya buccal swab, FFPE doku, fibröz doku, yağ dokusu kullanabilen ve bu başlangıç materyallerinden DNA, RNA izolasyonu yapabilen,
 6. Tüm basamakları otomatik,
 7. 1 ml’lik pipetleme sistemine sahip, 5-900 µl hacimde pipetleme yapabilen,
 8. 200 µl’lik, 1000  µl’lik, normal ve 1000  µl’lik geniş ağızlı olmak üzere 3 farklı pipet ucu kullanabilen,
 9. Aynı anda 12 örnek çalışabilen,
 10. Sekans analizi, gen ekspresiyon analizi, genotiplendirme, proteomiks uygulamaları çin uygun,
 11. Maksimum 45°’lik açıya ulaşan 12 adet pozisyona sahip olan “swing-out” özellikte rotoru olan ve ayarlanabilir hızı olup, maksimum 12,000 g hızına çıkabilen bir santrifüje sahip,
 12. 2 adet 2 ml’lik tüplerin yerleşebileceği bir bloğa sahip, hızı 100-2000 rpm arasında ayarlanabilen ve sıcaklığı oda sıcaklığı ile 70 °C ye ayarlanabilen bir ısıtmalı çalkalayacıya sahip,
 13. Protokollerin seçilebildiği entegre otomatik ekranlı,
 14. Hazırlıklarda yapılması olası hataların önüne geçebilen bir otomatik sensöre sahip,
 15. Ultrasonik sensörlü,
 16. 220-240 VAC, 50-60 Hz, 650 VA çalışma voltajı özelliklerine sahip bir sistemdir.

Analiz İstek Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız...