X-Işını Difraksiyonu (XRD)

RIGAKU ULTIMA IV X-Ray Kırınım Spektrometresi (XRD) Cihazı Teknik Özellikleri

 • Tüp Şekli: 2 kW X-Ray Bakır tüp
 • Tarama Şekli: Paralel Işın Demeti Taraması, Bragg-Brentano Taraması
 • Yüksek Sıcaklık Ünitesi: Oda sıcaklığından 1500 ºC ‘ye kadar
 • Detektör: Sintilasyon detektörü, Hızlı detektör ve Monokromatör desteği.
 • Monokromatör: Monokromatize X-ışını elde edilmesini sağlayan, yüksek çözünürlükte Grafit Monokromatör bulunmaktadır.
 • Optik: Çapraz ışın optik mekanizması (CBO). Yeni bir ayar ve düzenleme yapılmaksızın odak ya da paralel ışın geometrisinde çalışabilme imkânı sağlar.
 • Cihazla Yapılabilecek Testler;
 • Toz ve bulk numunelerde kristal yapı ve faz analizleri
 • Hasarsız Kalıntı Gerilim Ölçümleri
 • Kristal Yönelim Derecesi Analizleri (Texture-Pole Figure)
 • Yüksek Sıcaklık Analizleri ( 0 ºC - 1500 ºC)
 • İnce Film Analizleri (GI-XRD)
 • Mikro alan noktasal analiz (400 µm)
 • Kantitatif Faz Analizler
 • Polimerlerin analizleri
 • İlaç endüstrisinde belli bir malzeme içindeki polimorfların ve safsızlıkların tespit analizlerinde
 • Metal ve alaşım analizlerinde

Analiz İstek Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız...