İndüktif Eşleşmiş Plazma- Kütle Spektrometrisi (ICP-MS) , Bakım ve Onarım Hakkında

Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan İndüktif Eşleşmiş Plazma- Kütle Spektrometrisi (ICP-MS) cihazının bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bilgilerinize...