Numune Hazırlamada Kullanılan Cihaz/Ekipmanların Kalibrasyonları

Etüv, Su Banyosu, Otomatik Pipet , Ultrasonik Su Banyosu, Kül Fırını, Isıtıcılı Karıştırıcılar, Cam Malzemeler, Hassas Terazi gibi numune hazırlamada kullanılan cihaz/ekipmanların TÜRKAK onaylı kalibrasyonları yapılmıştır.