İç Kontrol

A. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

    1. ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

            1.1. Ulusal Etik Mevzuat Listesi

            1.2. Uluslararası Etik Mevzuat Listesi

            1.3. Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi

            1.4. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

    2. MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLERİ

            2.1. Misyon ve Vizyon

           2.2. Organizasyon Şeması

           2.3. Personel Listesi

            2.4. Görev Dağılım Listesi

            2.5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

          2.6.Görev Vekalet Tablosu

            2.7. Hassas Görevler Broşürü ve Hassas Görevler Listesi

                   2.7.1. Hassas Görev Tespiti Formu ve Prosedürleri

            2.8. Hizmet Envanteri Standartları

                   2.8.1. Kamu Hizmet Envanteri

                   2.8.2. Kamu Hizmet Standartları

    3. KANUN, YÖNETMELİK , YÖNERGELER

            3.1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

            3.2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

            3.3. Resmi Yazışma Usul ve Esasları

            3.4. YÖK Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

 

B) KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

    1. HİYERAŞİK KONTROLLER

            1.1. Hiyerarşik Kontroller

    2. KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

            2.1. Kontrol Faaliyetleri Prosedürü

    3. PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

            3.1. Birim İş Akış Şeması

                  3.1.1. Birim İş Akış Şeması

            3.2. Süreç Akışları

                   3.2.1. Gelen Evrak İş Akışı

                   3.2.2. Giden Evrak İş Akışı

                   3.2.3. Doğrudan Temin Usulü İş Akışı

                   3.2.4. Taşınır Mal Girişi İş Akışı

                   3.2.5. İhale İş Akışı

                   3.2.6. Maaş İş Akışı

                  

C. HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

            1. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi

 

D. RAPORLAMA

            1. Birim Faaliyet Raporu

               1.1. 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

               1.2. 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

               1.3. 2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

               1.4. 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

             2. Standart Dosya Planı ve Etiketler

 

E. İZLEME STANDARTLARI

            1. İç Denetim Sistemleri

            2. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

            3. İç Kontrolü İzleme Formu