İletişim

Bingöl Üniversitesi - MERKEZİ LABORATUVAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Cad. No: 1, 12000 Bingöl / TÜRKİYE
Danışma: +90 426 216 0012 - 5016 veya  +90 426 216 0049 (direkt hat)
bumlab@bingol.edu.tr   

Danışma: +90 426 216 0012 - 5016  veya  +90 426 216 0049 (direkt hat) 

Müdür: Prof. Dr. Nusret ÖZBAY Dahili: +90 426 216 0012 - 5017

Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İnan DURSUN Dahili: +90 426 216 0012 - 5014

Müdür Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Buket ARICI Dahili: +90 426 216 0012 - 5015

 


Site Sorumlusu

Öğr. Gör. Dr. Buket ARICI
5015
barici@bingol.edu.tr

Site Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi İnan DURSUN
5014
idursun@bingol.edu.tr