Müdür Yardımcıları

Öğr. Gör. Dr. Buket ARICI

Tokat Erbaa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erbaa'da tamamladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde lisans, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalında 'Tokat ve Ordu İllerindeki Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Deforme Kanat Virüsü (DWV) ve Tulumsu Yavru Çürüklüğü Virüsü (SBV) Varlığının Araştırılması' başlıklı tez ile de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2023 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik Bölümünde doktora eğitimini tamamladı.

Detaylı CV

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İnan DURSUN

İnan DURSUN 1984 yılında Kars ili Selim İlçesi Benliahmet köyünde dünyaya gelmiştir. İlk  Öğretimini Benliahmet Şehit Öğretmen Taşkın Senger İlköğretim Okulu'nda 1996 yılında,  Orta Öğretimini Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Orta Okulunda 1999 yılında tamamladı. 2002 yılında Kars Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2003 yılında Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde üniversite eğitimine başlamıştır. 2007 yılında bu bölümden mezun olduktan sonra 2008 yılında Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Bilim Dalında başlamış ve 2011 yılında  yüksek lisansını tamamladı.  2013 yılında Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Bilim Dalında Dalı'nda doktora eğitimine başlamıştır ve "Kuzeydoğu Anadolu Kökenli Bazı Yenilebilir Bitki Ekstraktlarının Biyolojik Aktivite Ve Fenolik Asit Profil Değişiminin Ekstraksiyon Tekniği Tabanlı İncelenmesi" başlıklı tezi ile 2020 yılında Doktor unvanı almıştır. Halen Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programında Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.

Detaylı CV

 

Dr. Öğr. Üyesi Aygül KARACA

Adana Kozan'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kozan'da tamamladı. 2011 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümünde lisans; 2013 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde 'Dışarıdan yapılan melatonin uygulamaları ile biberde çimlenme sırasında üşüme stresine karşı toleransın arttırılması' başlıklı tez ile de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2020 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde 'Yaşlanan domates tohumlarının melatonin profilinde meydana gelen değişimlerin incelenmesi' başlıklı tez ile doktora eğitimini tamamladı ve Doktor unvanı aldı. Şu an Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programında Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.

Detaylı CV